top of page
Adrian Kempa.jpg

ADRIAN KEMPA

 

Moja aktywność artystyczna koncentruje się wokół zagadnień przestrzeni wspólnej, obecności sztuki w miejscach publicznych, nie-miejsc, relacji między codziennością a sztuką.

 

Podejmuję grę z przestrzenią, otoczeniem zewnętrznym, ale i odbiorcą;

Moje projekty otwarte są na interakcję i dialog

 

 

Absolwent Liceum Plastycznego w Kaliszu. Ukończył studia

na kierunkach malarstwo i edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Poznaniu.

W działalności artystycznej zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym, rysunkiem i sytuacjami rysunkowymi w przestrzeni,

działaniami w miejscach publicznych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych zarówno w kraju,

jak i za granicą.

I work in many spaces of visual arts: painting, drawing, space actions/ instalations, graphic design,light design.

 

Master degree from Painting and Art Education at Art and Pedagogical faculty Adam Mickiewicz University 

Graduated Art highschool in Kalisz

Anchor 1

WYSTAWY / EXHIBITIONS

 

2020

Baneriolanza \ Galeria Sztuki im. Jana Tarasina

Baneriolanza \ City Art Gallery

 

2019

Zamknięty \ instalacja \ Art in window project \ Kalisz

Closed \ installation  \ Art in window project \ Kalisz

 

Akumulacje 2019 \ Galeria Sztuki im. Jana Tarasina

Acumulations 2019 \ City Art Gallery

 

Przestrzeń Prznikania \ Instalacja \ 12.Multi Art Festival \ Kalisz

Permation Space \ installation \ 12.Multi Art Festival \ Kalisz

 

2018

Konkurs im. M.Michalika \ Miejska Galeria Sztuki \ Częstochowa

Contest exhibition \ City Art Gallery \ Częstochowa \ Poland

2017

A la Flamande 2 \ Propaganda \ Warszawa

Al a  Flamande 2 \ Propaganda Gallery \ Warsaw

 

Poza półką \ Stacja Kultura\ Rumia

Beyond the shelf \  Station Culture \ Rumia

A-KUMULACJE Kaliskie Biennale Sztuki \ Galeria Sztuki im. Jana Tarsina

(prace w przestrzeni miasta w ramach projektu Postój ze Sztuką)

A-CUMULATIONS Kalisz Art Biennale \ City Art Gallery  (works in public space)

2016

Rysować - Naturalnie \ Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego \ Galeria Wozownia \
Toruń
To draw - Naturally \ International Drawing Exhibition \ Wozownia Art Gallery \
Toruń

 

Salon Odrzuconych \ Państwowa Galeria Sztuki \ Sopot
Rejected \ National Art Gallery \ Sopot

 

Wampirie \ Wejście / Wyjście Galeria Studencka \ WPA UAM \ Kalisz
Wampirie \ Entry / Exit Student Gallery \ Adam Mickiewicz Uniwersity

 

2015

Tam jednak coś jest… \ Galeria Aula / Uniwersytet Artystyczny \ Poznań \ wyst. indywidalna

However, there is something... \ Aula Gallery / Uniwersity of Art / Poznań \ indywidual exhibition

 

Dwubiegunowość \ Adrian Kempa / Michał Mąka \ Think art. Gallery \ Poznań

Bipolarity \ Adrian Kempa / Michał Mąka \ Think art. Gallery \ Poznań

 

Kulminacje UAM \ Wydział Nauk Społecznych UAM \ Poznań

Culminations AMU \ AMU Faculty of social science \ Poznań

2014

Międzynarodowe Biennale Miniatury \ Ośrodek Promocji Sztuki „Gaude Mater” /Częstochowa \ Galeria Test / Warszawa \ Muzeum S. Staszica / Piła
International Biennal of miniature Art \ „Gaude Mater” Art Centre /
Częstochowa \ Test Gallery / Warszawa \ S. Staszic Museum / Piła

 

Mosty sztuki \ Galeria Uniwersytecka WPA UAM \ Kalisz
Art Bridges \ Uniwersity Gallery AMU \ Kalisz

 

Pytania sztuki - Wake up \ Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej \ Kalisz
Art Questions - wake up \ Museum of Kalisz \ Kalisz

 

Debiuty Adrian Kempa / Piotr Słowik \ Galeria Sztuki im J.Tarasina \ Kalisz
Debuts Adrian Kempa / Piotr Słowik \ City Art Gallery \ Kalisz
 

2013

W otoczeniu bieli \ Galeria Foyer CKIS \ Kalisz \ wyst. indywidualna

Surrounded by white \ Foyer Gallery Art and Culture Centre \ Kalisz \
indywidual exhibition

CONTACT

 

akempaart@gmail.com

Tel 696 218 885

 

  • Facebook Black Round
  • Instagram Black Round
bottom of page