top of page

ZAMKNIĘTY

CLOSED

2019

Instalacja malarska w ramach projektu art in window 2019 Kalisz
W projekcie art in window artyści realizują swoje prace w przestrzeni zamurowanych okien
w budynkach w różnych rejonach Kalisza.

 

Praca zamkięty została zrealizowana na styku dzielnic Śródmieścia oraz Starego miasta, gdzie przeważają budynki o charakterze jednorodzinnym,
Często grodzone płotami z charakterystycznymiWzorami krat i siatek.
Motywy z okolicznych płotów posłużyły do stworzenia ich malarskich wersji.

Obrazy podobnie jak rzeczywista krata (z którą wchodzą w grę /
Dialog) grodzą dostęp do zabudowanych przestrzenii w konsekwencji do wnętrza budynku.

PRZESTRZEŃ PRZENIKANIA

PERMEATION SPACE

2019

Instalacja w przestrzeni publicznej, angażująca formą i zastosowaniem przechodniów / widzów.
 

Wieloelementowa konstrukcja pokryta folią lustrzaną odbijając na sobie obraz otoczenia.
Tworzy jego nową wersję, dzięki różnym fakturom folii odbicie na instalacji daje bardziej malarskie wersje otoczenia. Otwory w instalacji, inspirowane dostępnymi w wielu
miastach ściankami fotograficznymi, pozwalają używać konstrukcji jako właśnie takiej
ścianki, jednak widz, nie wciela się tu w postać, jak ma to miejsce winnych przypadkach,
lecz przenika z obrazem odbitym na konstrukcji. Również sama konstrukcja daje wiele możliwości gry z obrazem

INSTALACJA PREZENTOWANA W RAMACH PROJEKTU PRZENIKANIA

PODCZAS 13. MULTIART FESTIVAL

11.MULTIART FESTIVAL

PROJECT KONTENER

2017

„Artystom często chodzi o uruchomienie wyobraźni, emocji, równolegle z oceną jakości przestrzeni. Ciekawe jest napięcie miedzy tym, jak przestrzeń traktują projektanci,

a jak artyści. Te dwie postawy wzajemnie się uzupełniają ,bywają zresztą od siebie uzależnione”

                                                                           Bogna Świątkowska, fundacja Bęc Zmiana 

 

Czy zwykły budowlany barak może stać się obiektem sztuki ?  Czy może stać się artystycznym miejskim meblem łączącym walory wizualne z użytkowymi? Czy może

być odpowiedzią na banalne często rozwiązania przestrzeni miast?

Projekt KONTENER to próba stworzenia przestrzeni przyjaznej, z jednej strony plastycznie, wizualnie dopełniającej przestrzeń, z drugiej użytecznej społecznie. Przestrzeń na co dzień służąca ekipom budowlanym zostaje podczas 11. Multiart Festival przetworzona

w artystyczną instalację: czytelnię, miejsce odpoczynku, miejsce spotkań, miejsce wymiany myśli otwarte na każdego chetnego . Malarskie działania geometrią dźwięku Michała Mąki przenikające się z użytecznymi obiektami Adriana Kempy to alternatywny  przykład współtworzenia przestrzeni miasta.

TRZYMAJ SIĘ PRAWEJ...

HOLD THE RIGHT SITE !

2017

 Kolejna Interwencja artystyczna site-specyfic w miejscu niebezpiecznym, na skrzyżowaniu ścieżek rowerowych w miejscu gdzie często dochodzi do wypadków. Proste działanie malarskie jest próbą integracji działań artystcznych z użytkowymi. Jest artystycznym znakiem, reakcją na zastaną sytuację.

SYTUACJA OTWARTA

OPEN SITUATION

2017

Świat reklamy zewnętrznej ma kilka krain. Jest mroczna kraina wielkich siatek, ale ona znajduje się gdzieś na peryferiach. Są meble miejskie takie jak wiaty przystankowe, ławki,  śmietniki. One też są nośnikami. Jest wreszcie najsilniejsza reklama systemowa, czyli bilbordy, cityboardy, citylighty, diapazony, stripsy, front- i backlighty mobile i bóg wie co jeszcze. Uzupełnia je ambient i guerilla marketing, czyli działania niestandardowe. Ten świat rozumieją tylko jego twórcy. Stworzyli go na własne podobieństwo. Nie ma w nim ludzi. Są odbiorcy albo użytkownicy – źródło kontaktów lub spojrzeń.*

 

Interwencja artystyczna „SYTUACJA OTWARTA” podczas Kaliskiego Biennale Sztuki A-KUMULACJE 2017  zamienia reklamowe gabloty przystanków autobusowych                  w specyficzne lustra. Przestrzeń typowo komercyjna, na co dzień przeznaczona dla outdoorowej reklamy, zostaje uwolniona.  Subwersywne działanie proponuje w zamian obraz alternatywny – odbicie tego co dookoła. Ten prosty, ale zarazem silny, konceptualny zabieg skłania do refleksji na temat otaczającej nas wizualności. Dedykowana coraz bardziej perswazyjnym celom marketingowym gablota, odzyskana przez ingerencję, niczym krzywe zwierciadło ujawnia prawdę o tym, jak radzimy sobie z miastem.  Nieidealna, pofalowana i zamazana folia lustrzana nie pozwala  na uzyskanie dokładnego odbicia, ale prowokuje do tworzenia nowych obserwacji.

Potrzebne jest tylko spojrzenie.       

 

* Filip Springer, Wanna z kolumnadą, Wydawnictwo czarne, 2013 s.173

INFO:

http://tarasin.pl/sytuacja-otwarta-adriana-kempy-na-kaliskich-przystankach-autobusowych/

https://www.calisia.pl/articles/sztuka-w-przestrzeni-miejskiej-80-prac-artystow-zwiazanych-z-kaliszem

UWAŻAJ !

LOOK OUT !

2016

Interwencja artystyczna site-specyfic w miejscu niebezpiecznym, na skrzyżowaniu ścieżek rowerowych w miejscu gdzie często dochodzi do wypadków. Proste działanie malarskie jest próbą integracji działań artystcznych z użytkowymi.  Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zbliżających się do skrzyżowania  w formie nawarstwiających się znaków i tekstów. Od jednego wykrzyknika do wykrzykników i tekstu BARDZO UWAŻAJ nawiązuje do znaków przed niebezpiecznym miejscem, gdzie grube paski na nawierzchni swoim  nawarstwieniem informują kierowcę o zagrożeniu. .    

X10X10X10X10X10

2016

Praca 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X stworzona  na wystawę X               w ramach 10 MultiArt festivalu  jest pewną grą, zabawą z liczbą 10 jej rzymskim zapisem X, ale przede wszystkim z przestrzenią, miejscem sytuacją.

 

Prezentowane w galerii 10 obiektów w kształcie X o wymiarach 10 x10 x 10  to fragmenty skrawki  miejsc oddalonych o 10 kilometrów od Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza oraz fotografie z tych punktów. W każdym z tych miejsc zainstalowałem ich odpowiedniki malowane farbą do ścian używaną w galerii wraz z fotografiami pomieszczeń, ścian Centrum Rysunku…. Powstała w ten sposób dwu częściowa instalacja łącząca te miejsca, pewna sytuacja otwarta, sytuacja odwrotna. Będąc w galerii widz obserwuje.        10 fragmentów 10 zupełnie przypadkowych miejsc wybranych przez odliczenie 10 kilometrów, natomiast w tym samym czasie widzowie w 10 różnych miejscach mogą obserwować fragment jednego tego samego miejsca. Wytworzone punkty (X – wyznacznik punktu)  w jakimś sensie otwierają przestrzeń, tworzą „ dziurę” „ tunel” między miejscami.

bottom of page