top of page

OBRAZY PÓŁKI

Z CYKLU OBIEKTY UŻYTKOWE

 

SHELF- PAINTINGS

NECESSARY OBJECTS CYCLE

2018

Obrazy- półki to kolejna odsłona cyklu Obiekty użytkowe. Seria prac to próba gry ze znaczeniem obrazu  Czy obraz jest użytkowy ? Czy jest użyteczny? Czy dopiero jak da mu się dodatkową funkcję staje się obiektem wyższej potrzeby tak jak półka ? czy obraz ten jest obrazą dla półek?

SYTUACJA AUTOPORTRETOWA

Z CYKLU OBIEKTY UŻYTKOWE

 

SELF PORTRAIT SITUATION  

NECESSARY OBJECTS CYCLE

2017

Praca jest pewną grą z tematem portretu, autoportretu  i sytuacjami portretowania.

 Lustro od czasów wynalezienia towarzyszy artystom w trakcie  tworzenia swojej podobizny jak i w przypadku portretowanej osoby w trakcie przygotowywania do sesji.                    

Dziś jest również jednym z podstawowych elementów sesji autoportretowych tworzonych   przez miliony osób do portali społecznościowych  (instagram, facebook).

 

„Sytuacja autoportretowa" nawiązująca do toaletek kosmetycznych nie pozwala jednak       na „proste” tradycyjne zdjęcie, zestaw lusterek  rozbija obraz tworząc dialog, grę z widzem, przestrzenią, miejscem.  

SYTUACJA PORTRETOWA

Z CYKLU OBIEKTY UŻYTKOWE

PORTRAIT SITUATION  

NECESSARY OBJECTS CYCLE

2017

Praca jest pewną grą z tematem portretu, autoportretu  i sytuacjami portretowania. 

Lustro od czasów wynalezienia towarzyszy artystom w trakcie tworzenia swojej podobizny jak i  w przypadku portretowanej osoby w trakcie przygotowywania do sesji. Dziś jest również jednym z podstawowych elementów  sesji autoportretowych tworzonych przez miliony osób do portali społecznościowych  (instagram, facebook).

 

„Sytuacja portretowa" nawiązująca do toaletek kosmetycznych jest obiektem pozwalającym  z jednej strony przygotować się do wykonania portretu, autoportretu

z drugiej  położenie lusterek nie daje jednak możliwości dokładnego odbicia a raczej wprowadza widza w sytuacje przenikania się, kolażu portretu i przestrzeni.

GRY W CIEMNOŚCI

PLAYING IN THE DARK

2015 / 2016

 Atmosfera nocy..., gdy w ciemności zanikają w pejzażu punkty odniesień, zanika horyzont, zanika perspektywa. Zaczynają się pewne „gry” ciemności z przestrzenią.  Niebo zlewa się z ziemią, to co w dzień dalekie w tym momencie wydaje się bliskie. To co w dzień ciemne teraz jest jasne. Na pierwszy rzut oka niewidoczne ale odczuwalne... Cykl jest próbą zapisania tych niuansów w materii malarskiej, momentów odrealnienia pejzażu, momentów nieobecności pejzażu.

Night atmosfere..., when horizon dissapear, perspective dissapears. I am interested in gaming between darkness and space.  The „Playing in the dark” cycle is an attemp to save the atmosphere of night, when the landscape is absent...   


 

NOTATKI Z PODRÓŻY

TRAVEL NOTES

2015 / 2016

Seria fotografii wykonanych podczas moich podróży, wyjazdów, wycieczek, robionych często w pośpiechu, aparatem z telefonu komórkowego posłużyła do stworzenia cyklu prac dotyczących ruchu, przemieszczania się, pędu. Wolna migawka aparatu  w sytuacji           gdy szybko, czasami w trakcie marszu wykonywane jest zdjęcie często doprowadza          do przemazań, nieostrości na fotografiach. Pozornie nieudane zdjęcia są jednak               prawdziwym zapisem chwili, ruchu w danej sytuacji.  W cyklu potęguję to wrażenie dzieląc, rozbijając zdjęcie.  Analizuję sytuację, zestawiam różne materiały budując pewną anatomię ruchu.

This is series of photograph with my travels and trips.  The photographs taken wery fast      in run with mobile phone camera. This photograph situation is the first step to create             a cycle about motion, activity,  traffic...
Ussualy when I used this camera to take a photo in run or fast walk   
 the photographs are blurry and focused like on destroy photographs. but this is true notes from moment, from activity in quick situation. In this series of works I analyze this impression,  I divide into several parts for create the anatomy of motion.

KARYGODNE

SHAMEFUL

2016

Instalacja site specyfic podczas "" Galerii bezdomnej  2016"" organizowanej w nieczynnym zakładzie karnym. 

Fragmenty materiałów prasowych, artykułów dotyczących spraw kryminalnych w sztuce: zniszczeń dzieł sztuki, kradzieży, dewastacji z premedytacją... 

Umieszczone w jednej z cel wydruki zaaranżowane w rzeźbiarskie "" zniszczone"" formy nawiązywały grę z przestrzenią, kontekstem miejsca, prowokowały do zadawania pytań.      

Site-specyfic instalation during the "Homeless gallery" festival in cloased old prison. Fragments of press materials, articles about crime accidents in art: artworks theft, destructions of artworks. mounted in cell. 

      

NAUKA PŁYWANIA

SWIMMING LESSON

2015

Woda, ciecz, płyn.  Ruch, ciągłość, nieprzewidywalność....

Jak zapisać je  w plastycznej materii ?

Water, liquid. Motion, continuity, unpredictability...

How notes this things in art matter ?

SYTUACJA NATURALNA

NATURAL SITUATION

2016

 Sytuacje rysunkowe w pejzażu.  Sytuacje nie wytworzone przez naturę, ale będące              z nią związane, przetworzone a czasami pochłonięte przez nią. Proste ogrodzenia,  grodzenia, płoty rozciągnięte linki , łańcuchy wyznaczają linią przestrzeń. Nawiązują kontakt z naturą, często nadając jej bieg, lub są przez nią wchłonięte. Również                  dla człowieka są rzeczą naturalną pozostającą „z boku” mijaną bez zastanowienia.             Są sytuacjami naturalnymi.

 

Instalacja site-specyfic stworzona na Międzynarodową Wystawę Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ -NATURALNIE  ingerując w przestrzeń galerii ma być przyczynkiem                  do szerszego spojrzenia na otaczającą nas przestrzeń,jej poszczególne elementy, detale, tworzące się rysunkowe, rzeźbiarskie konstrukcje, do poszukiwania i odnajdywania…

 

 

Drawing situations in the landscape. Simply fences, railings, walls, chains are appointing drawing in the space.  

 

This instalation created for International Students Drawing Exhibition

DRAWING - NATURALLY     

bottom of page